اعضای شورای مرکزی

دکتر بهرام ستاری

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

دکتر بهرام ستاری

دکتری تخصصی کارآفرینی بین الملل، رئیس کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی
وب سایت شخصی